(31kB)

Nasi partnerzy


Komenda Miejska Policji w Kaliszu
ul. Jasna 1-3,
e'mail: dzielnicowy@kalisz.policja.gov.pl
www.kalisz.policja.gov.pl
tel. 62 765 59 00

Zespół DS nieletnich i patologii
tel. 62 765 54 78

Informacja o dyżurach dzielnicowych w Kaliszu
tel. 62 765 54 65

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
tel. 62 767 20 57

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu

tel. 62 765 44 92

Punkt Konsultacyjny dla Osób
Doświadczających Przemocy w Rodzinie Alkoholowej i Osób Uzależnionych

tel. 62 757 24 69

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
62-800 Kalisz ul. Obywatelska 4,
tel. 62 757 45 10
e'mail: mops.kalisz@wp.pl
www.mops.kalisz.bip-i.pl

Niebieska Linia
02-121 Warszawa, ul. Borotyńskiego 13
tel./fax 22 823 96 64, 22 824 25 01
www.niebieskalinia.pl

PROKURATURA REJONOWA
62-800 Kalisz
Pl. Św. Józefa 5,
tel. 62 502-97-00

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
62-800 Kalisz,
ul. Asnyka 56a,
tel. 62 765-77-58

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1,
62-800 Kalisz, ul. Hanki Sawickiej 3B,
tel. 62 764-00-00
e'mail: ppp1kalisz@interia.pl
www.poradnia1.info.kalisz.pl


(31kB)
Patroni medialni Kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" w Kaliszu:
(9kB) (2kB) (2kB)